Prehabilitatie

Prehabilitatie richt zich op het verbeteren van de conditie en voedingstoestand van de patiënt voorafgaand aan een operatie om de hoeveelheid complicaties achteraf zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast ondersteunt prehabilitatie het lichamelijke herstel op een positieve manier.

Prehabilitatie programma's richten zich veelal op voeding, beweging, leefstijlaanpassing (beperken van alcohol en stoppen met roken) en mentale ondersteuning. Het doel van zo'n programma is om binnen ongeveer 4 weken de conditie te optimaliseren en zo fit mogelijk de operatie in te gaan.

Uit onderzoek onder patiënten met dikkedarmkanker, uitgevoerd door Stefan van Rooijen (Máxima Medisch Centrum), is gebleken dat prehabilitatie een grote toegevoegde waarde kan hebben. 86% van de deelnemers aan dit onderzoek waren qua functionele capaciteit* binnen 4 weken terug op hun basisniveau tegenover 40% uit de controlegroep.

*De functionele capaciteit is een gestandaardiseerde beoordelingsschaal voor het evalueren van patiënten, om te kunnen beoordelen in welke mate zij nog kunnen werken, huishoudelijke taken kunnen uitvoeren, omgaan met geld etc.

 

Reactie plaatsen