Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH)

De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) geeft aan hoeveel gezonde personen van een bepaalde voedingsstof nodig hebben. Deze normen worden voor alle vitamines en mineralen door de Gezondheidsraad vastgelegd. Er is een richtlijn voor verschillende bevolkingsgroepen. Mannen, vrouwen en kinderen hebben namelijk verschillende behoeftes. Ook wordt er rekening gehouden met de verschillen van mens tot mens. Verschillen in o.a. gewicht, stofwisseling en erfelijkheid kunnen namelijk leiden tot verschillende behoeftes. De ADH hanteert een ruime marge die met verschillende behoeftes rekening houdt. De ADH dekt voor zo'n 97,5% van de bevolking de behoefte aan vitamines en mineralen.

Krijg ik genoeg voedingsstoffen binnen?

Wanneer je volgens de Richtlijnen Goede Voeding eet krijg je in principe voldoende voedingsstoffen binnen. Krijg je minder binnen dan de ADH dan hoeft dat niet direct tot tekorten te leiden, niet iedereen heeft evenveel van een bepaalde voedingsstof nodig. Het is ook niet nodig om alle vitamines en mineralen elke dag binnen te krijgen. Op deze website vind je alle informatie over vitamines en mineralen en de benodigde hoeveelheden per bevolkingsgroep.

Adequate Inneming (AI)

Soms is de gemiddelde behoefte van een bevolking lastig vast te stellen en wordt de Adequate Inneming genoemd. De AI is de hoeveelheid van een bepaalde voedingsstof die voor (vrijwel) de gehele bevolking voldoende zou moeten zijn.

Reactie plaatsen